Materiaal bevoegdheden

Er zijn twee verschillende bevoegdheden die je kunt behalen op het gebied van materiaal. De eerste is de senior rigger (SR). Een houder van deze bevoegdheid mag de springuitrusting keuren, controleren en de reserve vouwen (periodieke inspectie, oftewel "repack"). De tweede bevoegdheid die je kunt halen is die van master rigger (MR). Een master rigger mag naast de repack nog toelatingen en keuringen uitvoeren, reparaties uitvoeren, modificaties aanbrengen aan het materiaal en instructie geven aan kandidaten die hun SR willen halen.

De bevoegdheden als zodanig staan verwoord in het Bevoegdheden Reglement. De eisen staan in de documenten van de European Association for Safety Parachutes (EASP). Zo is er een opleidings- en examen reglement, een definitiesdocument en een rating document.