Procedure tot het verkrijgen van een ontheffing / Application procedure for exemption

Tandemmasters en AFF-jumpmasters met buitenlandse springpapieren die in Nederland willen tandemspringen of AFF-springen hebben een ontheffing nodig om dit te mogen doen. Deze ontheffingen worden, conform BVR artikel 703, door het afdelingsbestuur afgegeven als aan een aantal eisen is voldaan.  Dit gedelegeerd aan de Springtechnische Commissie, StC. De StC heeft daartoe  flowcharts opgesteld, ter informatie over het te volgen proces, voor de chef instructeurs die dergelijke aanvragen moeten ondersteunen:

Hiertoe moet de aanvrager schriftelijk een aanvraag indienen bij de Springtechnische commissie, via het secretariaat. De kosten voor het verkrijgen van een ontheffing zijn € 50,00 per aanvraag. (Foreign tandemmasters and AFF jumpmasters wishing to jump in the Netherlands need an exemption on the Basic Safety Regulations (BVR) do to so. These exemptions will be given by the parachuting board according to BVR article 703. Applicants must submit a written request to the Technical Commission. The cost is € 50,00.)

Bij deze aanvraag moeten de volgende zaken opgestuurd worden naar het secretariaat: (The application must contain proof of the following conditions)

Tandem:

 • Bewijs van lidmaatschap van de KNVvL. (Proof of valid membership of KNVvL department of parachuting)
 • Bewijs van een geldige buitenlandse tandembevoegdheid. De bevoegdheid moet zijn uitgegeven door dezelfde buitenlandse parachutespringorganisatie als waarvan hij lid is. (Proof of a valid foreign tandemjumping license. This license must be from the same foreign parachute federation as of the foreign membership)
 • Kopie van het logboek waaruit blijkt dat betrokkene minimaal 1000 vrije val sprongen heeft gemaakt (dit volgens het geldende Bevoegdheden Reglement). (Copy of logbook with proof of more then 1000 freefall parachute jumps)
 • Kopie van een geldige medische verklaring. (Copy of valid medical declaration for parachuting - Class II medical is accepted)
 • Verklaring van een KNVvL instructeur dat betrokkene minimaal 100 tandemsprongen heeft gemaakt in de afgelopen 2 jaar. (Written declaration of KNVvL instructor that the applicant has made more then 100 tandemjumps in the past 2 years)
 • Verklaring van een KNVvL tandem examinator dat betrokkene instructie heeft gekregen in de regels van de KNVvL met betrekking tot tandemspringen. (Written statement of a KNVvL tandem instructor examinator that applicant has recieved instruction in the KNVvL regulations regarding tandemjumping)
 • Een schriftelijk positief advies van de voorzitter van de Springtechnische Commissie. (A written positive advice of the chairman of the Technical Committee of KNVvL department of parachuting)

AFF:

 • Bewijs van lidmaatschap van de KNVvL. (Proof of valid membership of KNVvL department of parachuting)
 • Bewijs van een geldige buitenlandse AFF-bevoegdheid. De bevoegdheid moet zijn uitgegeven door dezelfde buitenlandse parachutespringorganisatie als waarvan hij lid is. (Proof of a valid foreign AFF license. This license must be from the same foreign parachute federation as of the foreign membership)
 • Kopie van het logboek waaruit blijkt dat betrokkene minimaal 500 formatiesprongen heeft gemaakt (dit volgens het geldende Bevoegdheden Reglement). (Copy of logbook with proof of more then 500 formation skydiving jumps)
 • Verklaring van een KNVvL instructeur dat betrokkene minimaal 100 AFF-sprongen heeft gemaakt in de afgelopen 2 jaar. (Written declaration of KNVvL instructor that the applicant has made more then 100 AFF jumps in the past 2 years)
 • Verklaring van een KNVvL AFF examinator dat betrokkene instructie heeft gekregen in de regels van de KNVvL met betrekking tot AFF-springen. (Written statement of a KNVvL instructor that applicant has recieved instruction in the KNVvL regulations regarding AFF jumping)
 • Een schriftelijk positief advies van de voorzitter van de Springtechnische Commissie. (A written positive advice of the chairman of the Technical Committee of KNVvL department of parachuting)

Als alle benodigde gegevens ontvangen zijn door het secretariaat zal het AB beslissen of de ontheffing wordt verleend en hoe lang de ontheffing zal gelden. (If all information and documents have been recieved by the parachuting office the board will review the application and will make a decision. Applicants will recieve an answer)

Het overmaken van de € 50,00 moet gedaan worden naar IBAN NL78 INGB 0000179618 ten name van KNVvL te Woerden onder vermelding van Para ontheffing en de naam van de tandemmaster of AFF-jumpmaster. (Payment of the required € 50,00 must be done to IBAN account NL78 INGB 0000179618 of KNVvL in Woerden. Please state: "para ontheffing + name of applicant."