Sportcommissie (SC)

De Sportcommissie (SC) is namens het AB verantwoordelijk voor alle sportieve aspecten van parachutespringen. De SC bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zeven leden. De SC vergadert regelmatig. De agenda's van deze vergaderingen en de besluitenlijst kun je hier vinden.

De SC organiseert of stimuleert de organisatie van trainingen, cursussen en seminars ter bevordering van de sportieve aspecten van het parachutespringen. De SC is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het programma, de reglementering, de jurering evenals het verloop van de NKP. Ten behoeve van de WK’s, EK’s en Worldcups is zij verantwoordelijk voor de selectievoorwaarden en criteria, op basis waarvan de uitzendingen worden geregeld. 

De SC reikt ter aanmoediging van jonge springers de Tom Verschoor Bokaal uit aan geschikte, door paraclubs voorgedragen kandidaten. Aan de bokaal is een geldprijs verbonden.  

De SC kan namens het afdelingsbestuur materialen en hulpmiddelen aanschaffen voor training, instructie, wedstrijden en andere evenementen. De werkgroep scheidsrechters houdt toezicht op een verantwoord van deze materialen en hulpmiddelen. Hiertoe is een gebruikersregeling materiaal opgesteld. 

De SC administreert de aanvragen voor Nationale Records parachutespringen.  

De SC draagt tevens zorg voor de instelling van een werkgroep scheidsrechters. Deze werkgroep houdt zich bezig met de opleiding, training, examinering en bijscholing van nationale en internationale (FAI) scheidsrechters. De werkgroep adviseert het bestuur inzake de afgifte en de verlenging van zowel de nationale als de FAI scheidsrechter bevoegdheden. De afgifte van FAI scheidsrechter bevoegdheden kan niet in tegenspraak zijn met de eisen zoals gesteld door de FAI. In de werkgroep hebben alle Nederlandse KNVvL scheidsrechters zitting. De werkgroep draagt namens de SC de internationale (FAI) scheidsrechters voor, voor deelname aan de WK’s, EK’s en Worldcups.