Topsport

De nationale selectie bestaat uit de sporters en teams die in aanmerking willen komen voor uitzending naar Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en Worldcups. Hiervoor moeten ze voldoen aan een aantal eisen welke opgesteld zijn door de sportcommissie. Deze eisen staan in de Regeling Deelname Internationale Wedstrijden. Om in aanmerking te komen voor selectie moet een sporter/team de NKP in het jaar voorafgaand aan de internationale wedstrijd winnen en binnen een maand hierna selectie accepteren. Levert deze procedure geen selectie op dan kan in het jaar van de internationale wedstrijd zelf d.m.v. het formulier aanmelding nationale selectie (voor 1 maart van dat jaar) en een selectiewedstrijd (in beginsel de NKP) alsnog geselecteerd worden. Het overzicht van de internationale wedstrijden staat hier.

De vergoeding voor de sporters is afhankelijk van de subsidies die de afdeling para ontvangt van het NOC*NSF. Parachutespringen valt nu op basis van de deelnemersaantallen van WK's, prestaties en trainingsinzet van de nationale teams in categorie II topsport van NOC*NSF. Slechts één discipline (FS4 formatiespringen) voldeed t/m 2013 aan de criteria 2.1. zijnde het nationale team. Voor 2013 en 2014 zat de afdeling in een subsidiaire afbouwregeling. Per 2015 is er derhalve geen specifieke deelnamesubsidie meer beschikbaar. Door de bezuinigingswoede van de Nederlandse overheid, en de steeds scherper worden eisen van NOC*NSF zelf is er steeds minder geld om te verdelen onder de KNVvL topsporters.