Fabrikanten geven soms aanwijzingen over hun materiaal. Dat kunnen bijvoorbeeld benodigde aanpassingen zijn of informatie over (on)geschikte combinaties van onderdelen. Fabrikanten hebben verschillende benamingen voor deze aanwijzingen over bestaand materiaal, zoals (product) service bulletin, (P)SB, safety bulletin, technical bulletin of airworthiness directive. Deze aanwijzingen zijn veelal te vinden op de website van de fabrikant. In principe moet je je als gebruiker houden aan deze aanwijzingen.

Het afdelingsbestuur (AB) neemt veel van deze aanwijzingen expliciet over. Soms worden aanwijzingen met aanpassingen overgenomen. Dit doet het AB op advies van de materiaalcommissie. Een bulletin kan ook over regelgeving of andere onderwerpen gaan. Dan handelt het AB op advies van de veiligheidscommissie of andere adviseurs. De afdeling parachutespringen van de KNVvL maakt onderscheid tussen het Technisch Bulletin (TB) en het Veiligheidsbulletin (VB). Een TB heeft de aard van een (dringend) advies. Een VB is verplicht. In de VB zelf staat door wie (bijvoorbeeld gebruiker of rigger) de aanwijzingen moeten worden opgevolgd en op welke termijn (bijvoorbeeld direct of bij eerstvolgende repack). Zie hier het overzicht van bulletins, die zijn uitgegeven door de afdeling parachutespringen.