Eisen, kosten en aanmelding

Eisen:

Om deel te kunnen nemen aan de static-line (SL) opleiding moet je voldoen aan de volgende eisen:

 • minimumleeftijd van 16 jaar. Indien de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt moet een schriftelijke toestemming worden overlegd van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers
 • een eigen verklaring omtrent gezondheid en fitheid (model april 2024), zelf in te vullen en ondertekenen. Indien aan een van de eisen niet voldaan kan worden, dan een KNVvL medische verklaring, afgegeven door een in Nederland bevoegde arts. Deze kan worden verkregen bij: 
  • een (huis)arts (niet de eigen huisarts, vanwege deze regel)
  • een sportmedische instelling aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) via sportzorg
  • Medimark, via hun website
  • Meditel, via hun website
  • Keurdokter, via hun website
 • Er zijn ziektenkostenverzekeraars die de sportkeuringen (gedeeltelijk en/of onder voorwaarden) vergoeden. Indien de keurende arts twijfels heeft of aan de eisen voldaan wordt kan die contact opnemen met de afdeling. Een second opinion is mogelijk bij een door de afdeling aangewezen (springende) arts. Specifiek voor het onderdeel ogen wordt hiervoor verwezen naar de heer Derksen, bereikbaar via Holsboeroptometrie te Arnhem.
 • een paracentrum kan eisen stellen aan het gewicht van de sportparachutist. Het materiaal wat gebruikt wordt is in de regel geschikt voor mensen die tot 100 kg wegen. Als je meer weegt, neem dan contact op met de club of het centrum waar je wilt gaan springen. Sommige centra hebben materiaal wat geschikt is voor een hogere belasting.
 • een paracentrum kan eisen stellen ten aanzien van de leeftijd. Dit verschilt per centrum, neem contact hierover vooraf contact op. 

Kosten:

De kosten van een static-line opleiding liggen gemiddeld rond de € 450 voor 5 sprongen, en rond de € 225 voor een eensprongsopleiding. 

Aanmelden:

De static-line opleiding wordt door alle paracentra verzorgd (m.u.v. Skydive Zeeland). 

Deze paracentra bevinden zich niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Alle paracentra die bij de afdeling parachutespringen zijn aangesloten maken gebruik van KNVvL instructeurs met door de afdeling uitgegeven instructiepapieren en zijn verplicht om zich aan de veiligheidsreglementen (BVR) van de afdeling parachutespringen te houden.